You are currently browsing the monthly archive for augusti 2010.

Nu har vi startat upp projektet med ett möte med arbetsgruppen. Under mötet diskuterades bland annat förväntningarna på projektet.

– Vi arbetar för att de ekologiska fotavtrycken ska minska med tiden och att det ska spridas ringar på vattnet runt projektet, säger Victoria Syrén, förskollärare på Slånbärets förskola.

– Det jag tycker ska bli roligt med det här projektet är att få arbeta med förskollärare i ett projekt, annars arbetar man mycket med andra tjänstemän, säger Sofie Karavida, projektledare.

– Jag ser fram emot att synliggöra för barnen att deras insatser är viktiga för vår jord, samt att personalen kommer att få en gemensam utbildning som utgångspunkt, säger Birgitta Schmitz, förskollärare på Bäckagårds förskola.

– Projektet kommer att utveckla det miljöarbete vi redan har genom vårt Grön flagg arbete, säger Lynda Body, förskollärare på Höja förskola.

– Idag hjälper barnen till med att källsortera, det roligaste kommer bli att få barnen ännu mer delaktiga i miljöarbetet, säger Jenny Svensson, pedagog på Husie uteförskola.

– Det ska bli spännande att vara med i ett pilotprojekt. Genom att ha med förskolor från alla Husies rektorsområden hoppas vi att spridningseffekterna ska bli så stora som möjligt, säger Elin Löfroth, projektsekreterare.

Under nästa möte kommer höstens aktiviteter att börja planeras.

Annonser

Ekologiska fotavtryck i förskolan

Under hösten 2010 arbetar fyra förskolor i Husie för att minska sina ekologiska fotavtryck

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

Annonser