Vecka 43 genomförde Slånbäret en kartläggning av hur barnen och personalen tar sig till förskolan. Vi har räknat med att barnen tar sig hem på samma sätt. Där så inte var fallet satte barnet ändå upp symbolen för det transportmedel barnet använt på vägen till Slånbäret. I vårt Grön Flagg- tema har vi börjat besöka barnens hus. När vi besökt allas hem kommer vi att räkna fram hur långt barnen och personalen har till förskolan och utifrån det räkna ut hur stort koldioxidutsläpp barn och personal orsakar genom sina resor till och från förskolan.

Vid pennan

Victoria Syrén, förskollärare Slånbärets förskola

Annonser