Energi var huvudtemat på Bäckagårds förskola i tisdags. Barnen hade på sig sina t-shirts med fotavtryck på och det ordnades aktiviteter med miljötema. Barnen fick bland annat leka ”Släck din lampa” som är en variant på björnen sover från WWFs Earth hour-material för förskolan (s. 5). Istället för björnen sover sjöngs en fin sång om varför det är viktigt att släcka lampan och det var lysknappens (björnens) jobb att släcka så många glödlampor som möjligt (kulla de andra barnen).

Barnen gick även på energijakt – vi tittade på apparater som drar el, t ex datorer, bandspelare och vi pratade om leksaker som drar el, eller går på batterier. Eftersom förskolan har lampor som går på sensorer pratade vi också om vilka lampor vi kan släcka med knapp och vilka som har sensorer och hur vi gör då för att spara el.


Annonser