En jord – ekologiska fotavtryck i förskolan

I den här bloggen delar vi med oss av våra erfarenheter och funderingar under projektet En jord. Projektet syftar till att minska miljöpåverkan från fyra förskolors verksamhet i Husie stadsdel och öka miljömedvetenheten både hos personal och elever.

Genom att beräkna verksamheternas ekologiska fotavtryck med hjälp av WWFs skolkalkylator får man ett mått på miljöpåverkan. Under projekttiden kommer vi försöka minska miljöpåverkan och se hur våra fotavtryck minskar.

Förskolorna som deltar i projektet är Bäckagårds förskola, Husie uteförskola (Igelknoppen), Höja förskola samt Slånbärets förskola.

Vårt ekologiska fotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket mark som behövs för att uppehålla en persons livsstil under ett år. Det handlar bland annat om den mat vi äter, elen vi förbrukar och att ta hand om vårt avfall.

Idag ligger ett medelsvenskt fotavtryck på 5,1 ha/år medan det globala medlet ligger på 2,7 ha/år. Ett hållbart avtryck är idag 2,1 ha/år, vilket innebär att vi skulle behöva nästan ett och ett halvt jordklot extra om alla förbrukade lika mycket som vi gör i Sverige.

Kontakt

Kontakta oss gärna på husie.ekofotavtryck@malmo.se för mer information!

För övergripande frågor kontakta:

Sofie Karavida, projektledare

040-34 62 20

Elin Löfroth, projektsekreterare

0766-29 33 89

Kontaktpersoner på förskolorna:

Jenny Svensson, Husie uteförskola
0709-70 68 81

Lynda Body, Höja förskola
040-49 20 08

Birgitta Schmitz, Bäckagårds förskola
0768-78 97 04

Victoria Syrén, Slånbärets förskola
040-49 40 43

Annonser