You are currently browsing the category archive for the ‘Bäckagårds förskola’ category.

Energi var huvudtemat på Bäckagårds förskola i tisdags. Barnen hade på sig sina t-shirts med fotavtryck på och det ordnades aktiviteter med miljötema. Barnen fick bland annat leka ”Släck din lampa” som är en variant på björnen sover från WWFs Earth hour-material för förskolan (s. 5). Istället för björnen sover sjöngs en fin sång om varför det är viktigt att släcka lampan och det var lysknappens (björnens) jobb att släcka så många glödlampor som möjligt (kulla de andra barnen).

Barnen gick även på energijakt – vi tittade på apparater som drar el, t ex datorer, bandspelare och vi pratade om leksaker som drar el, eller går på batterier. Eftersom förskolan har lampor som går på sensorer pratade vi också om vilka lampor vi kan släcka med knapp och vilka som har sensorer och hur vi gör då för att spara el.


Annonser

Under en solig men blåsig eftermiddag samlades hela Bäckagårds förskola för att tillsammans med föräldrar trycka barnens fotavtryck på varsin tröja. Både stora och små fotavtryck gjordes och även något handavtryck*.

– Det har varit ett trevligt tillfälle både för barnen och föräldrarna och ett bra sätt att uppmärksamma projektet och dessa viktiga frågor, säger Birgitta Schmitz, förskollärare på Bäckagårdens förskolan.

Det fanns möjlighet att ställa frågor till Birgitta som är kontaktperson för projektet på förskolan och Elin Löfroth, projektsekreterare. Även Husiedialogens Bengt Sager var på plats för att tala med barn och föräldrar, det blir spännande att läsa om händelsen i Husiedialogen senare!

*Det ekologiska handavtrycket är i USA en symbol för de positiva saker vi kan göra för miljön.

Ekologiska fotavtryck i förskolan

Under hösten 2010 arbetar fyra förskolor i Husie för att minska sina ekologiska fotavtryck

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

Annonser