You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Nu har Bäckagårds förskola fått Grön flagg! I början av projektet arbetade Bäckagårds med Grön flagg och nu har de fått sin rapport på temat livsstil och hälsa godkänd. Läs mer på malmo.se!

Annonser

Nyligen släppte Världsnaturfonden WWF sin Living Planet Report 2010, tyvärr med den nedslående nyheten att vi i Sverige har världens trettonde största fotavtryck!

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket mark som behövs för att uppehålla en persons livsstil under ett år. Det handlar bland annat om den mat vi äter, elen vi förbrukar och att ta hand om vårt avfall. Enligt beräkningar har vi idag ungefär 1,8 hektar per person och år till vårt förfogande.

Tidigare var Sverige på artonde plats med ett avtryck på 5,1 hektar  men enligt den nya rapporten har detta ökat till 5,9 hektar. Med andra ord skulle vi behöva ungefär två extra jordklot om alla levde som vi gör i Sverige. Världsgenomsnittet på 2,8 hektar har också ökat – i 2009 års rapport låg detta på 2,1. I och med att fotavtrycket är högre än vad jorden kan producera lånar vi också av framtida generationer.

Vi hoppas att vi med arbetet på våra förskolor kan bidra till att bryta denna trend!

 

Hjälp till du också – kolla in våra länkar för tips!

För snart två veckor sedan, 21 augusti, inträffade ”Overshoot day” 2010. Det är den dagen på året då vi förbrukat jordens produktion för ett helt år. Dagen räknas ut av Global Footprint Network, ett nätverk av miljöorganisationer och forskningscentra.

Förra året inträffade dagen en hel månad senare, den 25e september. Med den utvecklingen känns det verkligen kul att vi arbetar på att minska våra fotavtryck!

Läs mer hos Min planet, WWF och  Wikipedia.

Ekologiska fotavtryck i förskolan

Under hösten 2010 arbetar fyra förskolor i Husie för att minska sina ekologiska fotavtryck

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

Annonser