You are currently browsing the tag archive for the ‘Tigern’ tag.

Tigern barnen har börjat ta  till sig att vi bor på en planet ute i rymden och att vår planet kallas Jorden. De vet att vi har bara en Jord och att vi måste vara rädda om den för att det är där vi bor.De förstår att kroppen tar emot energi då vi äter och att energin gör att vi kan springa, leka m.m. Vi jämför med att tanka bilen för då får bilen energi och kan köras långt. De förstår även att vi kan spara energi genom t.ex. vila kroppen eller genom att släcka våra lampor. De vet att vi kan skada naturen om vi skräpar ned och de vill ha fint omkring sig. De vet att ett kastat tuggummi kan fastna i en fågelsnäbb vilket gör att fågeln inte kan äta eller dricka och därmed dö.

Lynda Body, förskollärare Höja förskola


Annonser

För att vi alla ska få en bättre miljö får vi göra vad vi kan i vår närmiljö. Detta har avdelningen Tigern påbörjat genom att agera skräppoliser på sin skolgård. Med hjälp av handskar och en plastsäck samlar man som skräppolis  in sådant som inte hör hemma i naturen så att inte djur och natur skadas av skräpet och vi människor får en vackrare stad!

Vi har nu dragit igång arbetet på förskolorna genom att trycka våra fötter! Först ut vad avdelningen Tigern på Höja förskola. Barnen fick trycka sina fötter på varsin t-shirt och föräldrarna fick information om projektet tillsammans med lite fika. Det blev ett mycket trevligt tillfälle och många av barnen tyckte att det var spännande att måla med fötterna!

Som ett led i projektet kommer vi på Höja förskola att arbeta med barnens miljömedvetenhet i naturen. Varje måndag kommer Avdelning Tigern att ha en utedag. Denna dag kommer våra lampor att vara släckta då barnen ska bl.a. agera ”ljuspoliser”. För att hålla rent på vår gård och samtidigt minska miljöbelastningen på vår närmiljö, kommer barnen tillsammans med pedagogerna vara ”skräppoliser”.

Fler fottryckar-tillfällen är planerade på samtliga förskolor och vi hoppas att dessa blir lika trevliga som på Tigern!

Ekologiska fotavtryck i förskolan

Under hösten 2010 arbetar fyra förskolor i Husie för att minska sina ekologiska fotavtryck

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

Annonser