You are currently browsing the tag archive for the ‘Världsnaturfonden WWF’ tag.

Nyligen släppte Världsnaturfonden WWF sin Living Planet Report 2010, tyvärr med den nedslående nyheten att vi i Sverige har världens trettonde största fotavtryck!

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur mycket mark som behövs för att uppehålla en persons livsstil under ett år. Det handlar bland annat om den mat vi äter, elen vi förbrukar och att ta hand om vårt avfall. Enligt beräkningar har vi idag ungefär 1,8 hektar per person och år till vårt förfogande.

Tidigare var Sverige på artonde plats med ett avtryck på 5,1 hektar  men enligt den nya rapporten har detta ökat till 5,9 hektar. Med andra ord skulle vi behöva ungefär två extra jordklot om alla levde som vi gör i Sverige. Världsgenomsnittet på 2,8 hektar har också ökat – i 2009 års rapport låg detta på 2,1. I och med att fotavtrycket är högre än vad jorden kan producera lånar vi också av framtida generationer.

Vi hoppas att vi med arbetet på våra förskolor kan bidra till att bryta denna trend!

 

Hjälp till du också – kolla in våra länkar för tips!

Annonser

Två dagar under förra veckan deltog personalen vid Bäckagårds förskola, Sånbärets förskola, Höja förskola och Husieuteförskola i ett seminarium om ekologiska fotavtryck med Germund Sellgren från Världsnaturfonden WWF. Germund är ansvarig för utbildningsfrågor hos WWF och har arbetar mycket med Earth hour.

Inspirerande om miljöarbete

Germund berättade om ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck (se hur olika länders fotavtryck förhåller sig till varandra på den här affischen) och hur vi påverkar vår värld genom dessa. En intressant länk Germund tipsade om var till fotografen Chris Jordans fotosida (klicka på bilderna för att zooma!), där han publicerat bildserien ”Running the Numbers: An American Self-Portrait” som visar bland annat konsumtionen i västvärlden.

”Mina kollegor är överens om att utbildningen gett en slags nytändning och ett annat tänk om hur vi lever och vilka resurser vi tär på – många gånger utan att tänka efter eller reflektera över klimat- och miljöeffekten”, säger Lynda Body, förskollärare på Höja förskola.

Resurser från WWF

Under sitt arbete på WWF har Germund varit ansvarig för att ta fram utbildningsmaterial till förskolan. Materialet finns på WWFs sida om Earth hour. Fler utbildningsresurser finns på WWFs sida om utbildning där man även kan prenumerera på deras nyhetsbrev (senaste nyhetsbrevet) om utbildning. Mer resurser från WWF hittar ni bland länkarna på bloggen!

Ekologiska fotavtryck i förskolan

Under hösten 2010 arbetar fyra förskolor i Husie för att minska sina ekologiska fotavtryck

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

Annonser